Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Žombolj

ecolakes > Žombolj

Opština Žombolj nalazi se u regionu Timiš, u zapadnom delu Rumunije, na udaljenosti od 572km od glavnog grada Bukurešta, odnosno na 39km od administrativnog centra regiona, Temišvara.Geografski, leži u Banatskoj ravnici, između reka Timiš i Mureš i na raskršću je važnih komunikacijskih pravaca koji Rumunijupovezuju sa zemljama zapadnog Balkana. Žombolj ima dve železničke linije, od kojih jedna povezuje Temišvar, Žombolj i Kikindu. Pored toga, nalazi se na putu 59A, koji spajaTemišvar sa graničnim prelazom Srpska Crnja (Srbija). Po poslednjem popisu, u Žombolju živi 11.113 stanovnika.

Grad se prvi put spominje 1332. godine i tokom istorije, javljao se pod raznim nazivima kao što su Chumbul, Chombol, Csomboly, Zsomboly. Nakon dolaska prvih nemačkih doseljenika 1776. godine, grad je dobio ime Hatzfeld, dok sadašnji naziv nosi od 1924. godine. Zanimljivo je naglasiti da je od 1857. godine Žombolj povezan sa Temišvarom jednom od prvih železničkih pruga u zemlji, a da je prvo industrijsko postrojenje– fabrika cigle i crepa “Bohn & Co” (buduća fabrika„Ceramica”)– nastalo još davne 1864. godine. To je period koji donosi značajne promene u strukturi grada i upravo tada izgrađene su mnoge građevine i spomenici koji su i danas simboli ovog grada, poput dvorca Csito (1863), Upravne palate (1878) i spomenika svetog Florijana (1866).

Nakon revolucije koja se odigrala u decembru 1989. godine, Žombolj, kao nekadašnji industrijski centar, prošao je kroz važne ekonomske, političke i društvene transformacije. Trenutne perspektive grada su pozitivne što se stranih ulaganja i opšteg razvoja tiče. Približno 58% aktivnog stanovništva radi u sektoru industrije, dok tercijarni sektor usluga obuhvata oko 38% ekonomskih aktivnosti. Pored toga, veoma važna privredna grana je poljoprivreda. Od 9.735 hektara plodne zemlje, 97% se obrađuje, a 3% čine pašnjaci.

S kulturnog gledišta, Žombolj se može pohvaliti brojnim zanimljivostima i kulturnim dobrima. Sa šest muzeja (najpoznatiji su Muzej štampe “Sever Bocu“, Muzej Stefana Jägera, Muzej vatrogasaca “Saint Florian“, „Rumunski muzej železnice“), dve memorijalne kuće („Karl Diel” i „Petre Stoica”) i brojnim manifestacijama, Žombolj nudi bogat kulturno-turistički sadržaj. Ova raznovrsnost posledica je, između ostalog, snažne multikulturalnosti koja odlikuje čitav region Banata, a samim tim i Žombolj koji se nalazi u njegovom središtu. Stoga, ne treba da čudi što je grad razvio izuzetno snažne veze sa brojnim gradovima u okruženju i što sa njima gradi nove puteve saradnje – Kikinda (Srbija), Dunajska Streda (Slovačka), Pusztamérgesom, Csanadpalotom, Mórahalomom (Mađarska) i Trebur (Nemačka).

Za više informacija

Dobro došli u Žombolj, grad koji ide napred.