Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

O projektu

ecolakes > O projektu

„Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi“ – „ECOLAKES“ (oznaka RORS 373)

PARTNERI NA PROJEKTU: Opština Žombolj i Grad Kikinda

PROGRAM SARADNJE: Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Činjenice o projektu:

 • Ukupno odobreni budžet projekta – 787.736,97€
 • Opština Žombolj – 374.659,85€ (doprinos Evropske Unijeje 318 460.87€)
 • Grad Kikinda – 413.077,12 € (doprinos Evropske Unije je 351.115,55 €)
 • u skladu sa pravilima Programa, EU finansira 85% od ukupno odobrenih troškova, dok je ostalih 15% obaveza projektnih partnera

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta životne sredine i održivosti u pograničnom regionu

Specifični ciljevi:

 • stvaranje uslova za rehabilitaciju prirodnih staništa
 • podizanje ekološke svesti lokalnih zajednica u Žombolju i Kikindi

Ciljne grupe

 • organi lokalnih samouprava u Žombolju i Kikindi – posebno zaposleni koji rade na poslovima zaštite životne sredine
 • mladi – sa posebnim naglaskom na decu predškolskog i školskog uzrasta i njihove vaspitače / nastavnike
 • opšta javnost Žombolja i Kikinde

Projektne aktivnosti

 • edukativne aktivnosti – organizovanje eko-kampa za učenike osnovnih škola; organizacija izložbe likovnih radova za predškolsku decu;
 • razmena iskustava eksperata za zaštitu životne sredine;
 • radovi na rehabilitaciji dva vodna staništa u Žombolju (jezera i periferni kanali) i Kikindi (“Staro Jezero” sa perifernim kanalom), uključujući i nabavku opreme (aeratori, dvogledi za dnevno i noćno posmatranje ptica, druga oprema za posmatranje i snimanje)
 • izrada studija za dalje unapređenje navedenih vodnih staništa

Očekivani rezultati

 • uspostavljena saradnja na lokalnom nivou u oblasti zaštite životne sredine
 • izvršena naučna procena za očuvanje i unapređenje dva vodna staništa u Žombolju i Kikindi
 • unapređena dva vodna staništa, što će omogućiti njihovo kvalitetnije korišćenje
 • povećana ekološka svest građana u pograničnom regionu

Period implementacije

od 02.04.2021 do 02.10.2022.

rezime projekta

Projekat “Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi” – ECOLAKES – je projekat koji Opština Žombolj i Grad Kikinda zajednički sprovode u okviru  „Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija”. Može se reći da je to nastavak uspešne, dugogodišnje saradnje dva bratska grada, što znači da je “ECOLAKES” još jedan korak ka daljem jačanju uspostavljenog partnerstva.

Predviđeno trajanje projekta je 18 meseci – od aprila 2021. godine do septembra 2022. godine – dok njegova ukupna vrednost iznosi 787.736,97 eura. U skladu sa pravilima Programa, sufinansiranje Evropske Unije obuhvata 85% opravdanih troškova, dok je ostatak obaveza projektnih partnera:

 • Opština Žombolj – ukupno 374.659,85 € (doprinos EU je 318 460.87 €)
 • Grad Kikinda – ukupno 413.077,12 € (doprinos EU je 351.115,55 €)

Osnovni ciljevi projekta jesu unapređenje kvaliteta životne sredine u pograničnoj oblasti i podizanje ekološke svesti građana. Noseće aktivnosti podrazumevaju uređenje dva vodna staništa u Žombolju i Kikindi, kao i informativno/obrazovnu kampanju kojom se različite ciljne grupe informišu i senzibilišuo značaju i načinima očuvanja životne sredine na lokalnom nivou.

Što se tiče Grada Kikinde, jedna od osnovnih projektnih aktivnosti bila je usmerena na dodatno uređenje tzv. “Starog jezera”, kao najveće urbane, zelene oaze u gradu. Projektom je izvršeno parterno i parkovsko uređenje dela tog kompleksa, čime je prostor površine ≈15.100 m2 sada pretvoren u zonu za odmor i rekreaciju. Radovi su podrazumevali izgradnju pešačkih staza (ukupne dužine oko 700 metara), postavku klupa i drugog urbanog mobilijara, izgradnju sistema javnog osvetljenja, instalaciju sistema za zalivanje. Pored toga, čitav prostor je dodatno ozelenjen (ukupno 34 vrste lišćarskog i četinarskog drveća i žbunja, uz sadnju travnjaka), a posebna zanimljivost jeste formiranje brda za sankanje i klizanje tokom zimskog perioda. S obzirom da je namera Grada Kikinde da trajno uredi i zaštiti čitav kompleks, projektom je izrađena i studija o podizanju kvaliteta vode u samom jezeru i u obodnim kanalima. S tim u vezi, predviđena je postavka pet aeratora što je u funkciji povećanja kvaliteta vode i vodnog biodiverziteta.

Srodnu aktivnost na svojoj teritoriji sprovodi i Opština Žombolj. Naime, projektom “ECOLAKES” biće uređen specifičan barski ekosistem koji se sastoji od više jezera, pri čemu radovi obuhvataju tri. Projektom je predviđena instalacija opreme za unapređenje kvaliteta vode, ali i uređenje tog prostora u cilju stvaranja sadržaja za odmor i rekreaciju. U tom smislu, biće urađeno sledeće: instalacija 10 fontanskih aeratora, instalacija aeratora za cirkulaciju vode sa solarnim panelima kao izvorom energije, uređenje priobalja, postavka nekoliko plutajućih pontona, izgradnja sojenice, nabavka opreme za posmatranje ptica, postavka  sadržaja za igru dece. Na taj način izvršiće se ne samo prilagođavanje čitavog kompleksa potrebama lokalnog turizma, već će se znatno očuvati biodiverzitet ovog specifičnog ekosistema. Tom cilju doprineće i Studija o uticaju obodnih kanala HCN232 i HCN305 koji su sastavni deo kompleksa.

Paralelno sa navedenim aktivnostima, odvijala se kampanja podizanja ekološke svesti naših najmlađih sugrađana. Učešćem u nekoliko manifestacija i kampova, deca školskog i predškolskog uzrasta iz Žombolja i Kikinde dodatno su senzibilisana i informisana o nužnosti očuvanja životne sredine na lokalnom nivou.

Na posletku, projekat je predvideo i saradnju stručnih službi partnerskih gradova. S obzirom da ekološki problemi ne poznaju državne granice i ne mogu biti zaustavljeni na njima, bilo je potrebno inicirati saradnju među lokalnim službama za zaštitu životne sredine. Tokom niza sastanaka održanih tokom 2022. godine, izvršena je identifikacija zajedničkih ekoloških problema, uz razmenu iskustava i znanja u cilju njihovog efikasnog rešavanja. 

Projektne aktivnosti realizovane su sa obe strane granice i sprovele su ih zajednički oba partnera. Krajnji rezultat kome se težilo jeste očuvana i zdrava životna sredina na lokalnom nivou, što doprinosi unapređenju ukupnog kvaliteta života građana partnerskih gradova. To je cilj kome težimo, a projekat “ECOLAKES” je jedan od važnih koraka na tom putu.