Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Kontakt

ecolakes > Kontakt

GRAD KIKINDA

Trg Srpskih Dobrovolјaca 12

23300 Kikinda

E-MAIL

info@kikinda.org.rs

Telefon

+381 (0)230410-100

www.kikinda.rs

Primăria Jimbolia

Str. Tudor Vladimirescu Nr.81

305400 Jimbolia jud.Timis

E-MAIL

secretariat@jimbolia.ro

Telefon

0040 (0) 256 360770

www.jimbolia.ro