Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Kikinda

ecolakes > Kikinda

Grad Kikinda smešten je u severo-istočnom delu Republike Srbije, neposredno uz granicu sa Rumunijom i na 60 km od Mađarske granice. Sastoji se od gradskog naselja Kikinda (sa približno 37 hiljada stanovnika) i devet manjih naselja (sa oko 22 hiljade stanovnika). Grad je sedište Severnobanatskog okruga i kao takav, on je administrativni, privredni i kulturni centar ovog regiona.

Kikinda je multninacionalna i multikonfesionalna sredina i ta činjenica odslikava njen bogat kulturno-istorijski razvoj. Naziv Kikinda prvi put je zabeležen početkom 15. veka i to u obliku Kökényd, dok se na geografskim kartama Kikinda prvi put javlja 1718. godine kao GrossKikinda. Ovo ime, odnosno Nagykikinda (mađ.) ili VelikaKikinda (srp.), bilo je ime grada sve do 1947. godine. Istorija savremene Kikinde može se u kontinuitetu pratiti počev od sredine XVIII veka kada je područje na kojem se nalazi naseljeno. Prvi naseljenici bili su Srbi, austrijski graničari, a narednih decenija grad i okolna mesta su, pored Srba, naseljavali Nemci, Mađari, Jevreji. Za više informacija  Današnji identitet grada nastao je u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka i u tom periodu nastaje planski uređeno naselje u čijem jezgru su izgrađeni najlepši objekti stilske građanske arhitekture.Taj prostor danas je jedinstvena kulturno-istorijska celina koja se nalazi pod posebnim režimom zaštite. Neki od najstarijih objekata su: Srpska pravoslavna crkva koja je izgrađena 1769. godine i zgrada Magistrata Velikokikindskog privilegovanog dištrikta. Za više informacija,                                  U privrednom pogledu, savremeni period može se okarakterisati kao period oporavka. Nekada industrijski gigant, Kikinda danas traži načine za revitalizaciju ove privredne grane. Poslednjih 10 godina najveća kikindska preduzeća teže obnovi i modernizaciji proizvodnje, a snažan doprinos privrednom razvoju daju i brojne strane kompanije koje su svoje pogone preselili upravo u Kikindu. Takođe, razvoju doprinosi i sve modernija poljoprivredna proizvodnja, zatim,oblast energetike, odnosno industrija nafte i gasa, kao i kapitalne investicije u oblasti saobraćaja. Za više informacija                                                                                                             Ako govorimo o društvenom životu, može se reći da je Kikinda specifičan i jedinstven spoj tradicije i modernog. Riznicu kulturnog, istorjiskog i etnografskog nasleđa čuvaju i afirmišu ustanove kulture, pri čemu daljoj promociji doprinose i brojne manifestacije koje Kikindu postavljaju na mapu turističke ponude Srbije. Pored toga, Grad Kikinda podržava i oblast savremenog umetničkog stvaralaštva, o čemu svedoče festivali i simpozijumi sa višedecenijskom tradicijom. Sve to doprinosi afirmaciji Kikinde kao grada otvorenosti, tolerancije i saradnje. Za više informacija

Dobrodošli u Kikindu, grad dobrih ljudi. istočnom