Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Istorija saradnje

ecolakes > Istorija saradnje

Saradnja Kikinde i Žombolja datira još od kraja ’70-ih i početka ’80-ih godina prošlog veka. Tada je potpisan prvi Sporazum o saradnji između dva grada koji je 1992. godine obnovljen i koji i danas predstavlja temelj međusobnih odnosa.

U prethodnom periodu saradnja je obuhvatila brojne oblasti, poput kulture, sporta, saradnje mladih, vanrednih situacija. Primera radi, 2006. godine, Kikinda i Žombolj potpisali su „Konvenciju o saradnji prilikom intervencije povodom vanrednog stanja“ kojom su stvorile pravni osnov saradnje svojih službi kako u pogledu razmene znanja, usavršavanja i obuke, podizanja tehničkih kapaciteta, tako i u pogledu konkretne logističke i tehničke podrške prilikom intervencija.

Poseban doprinos jačanju međusobnih odnosa dala je Evropska Unija svojim programima prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Navedeni programi bili su (i još uvek jesu) okvir koji stimuliše prekograničnu saradnju, uključujući i saradnju između dva bratska grada, Žombolja i Kikinde. Zahvaljujući tim programima obezbeđena su ne samo finansijska sredstva za rešavanje nagomilanih problema, već je tim putem došlo do operativne, svakodnevne saradnje koja je doprinela razmeni znanja i intenzivnijem kontaktu lokalnih samouprava. Konačno, svi realizovani projekti aktivno doprinose procesima integracije u celokupan sistem Evropske Unije.

Kada govorimo o prekograničnim projektima, Kikinda i Žombolj realizovali su ih dosta. Pri tome, partneri nisu bile isključivo lokalne samouprave, već je saradnja uspostavljana između ustanova kulture i obrazovanja, a delimično i između organizacija civilnog društva. Na ovom mestu izdvojićemo nekoliko projekata:

 1. Zeleni Banat – projekat unapređenja kvaliteta životne sredine
  • projektom je izvršeno obimno pošumljavanje u pograničnom regionu (koji je, inače, najobešumljeniji region kako u Srbiji, tako i u Rumuniji), uz nabavku opreme za praćenje ekoloških parametara i kampanju podizanja ekološke svesti
 1. Unapređenje povezanosti Banata 1(IBC 1) – projekat unapređenja saobraćajne infrastrukture
  • projektom je izgrađena dvosmerna biciklistička staza na području između Kikinde i Nakova u dužini od 7km ( do graničnog prelaza sa Rumunijom), izvršena sanacija ulica uz državni put 59C u Žombolju (Rumunija), a sredstvima Grada Kikinde opremljen je granični prelaz Nakovo (Srbija)
 1. Unapređenje povezanosti Banata 2 (IBC 2) – projekat unapređenja saobraćajne infrastrukture
  • projektom je instaliran solarni sistem javne rasvete uz biciklističku stazu Kikinda – Nakovo, izvršena je rekonstrukcija dela puta Kikinda – Nakovo u dužini od 1,8km, kao i rekonstrukcija 1,6km puta na teritoriji Opštine Žombolj koji gravitiraju ka državnom putu 59C
 1. Eco-TOuRism CoNnecting And Developing RegiOn (TORNADO) – projekat koji za cilj ima izgradnju saobraćajne infrastrukture u cilju promocije kulturnog nasleđa i prirodnih dobara
  • projektom će biti izrađena tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza u pograničnom regionu (Žombolj, Nova Crnja), ali i izgradnja takvih staza u svim partnerskim opšinama (Kikinda, Žombolj, Nova Crnja) ukupne dužine 23,5km; na taj način biće stvorena odgovarajuća infrastruktura za razvoj eko-turizma i promociju održivog načina transporta i putovanja

Naravno, Grad Kikinda i Opština Žombolj imaju još planova za budućnost. Svaki od realizovanih projekata bio je osnova za naredni, otkrivajući tako nove oblasti moguće saradnje. Prioritet za oba bratska grada i dalje ostaje jačanje prekograničnih odnosa, a sa ciljem očuvanja zajedničkog kulturno-istorijskog nasleđa i daljeg održivog razvoja regiona kome zajedno pripadamo.