Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Aktuelnosti

ecolakes > Aktuelnosti

Izložba likovnih radova u Žombolju

U okviru projekta “ECOLAKES”, a kao nastavak aktivnosti započete u Kikindi, Opština Žombolj organizovala je izložbu likovnih radova dece predškolskog uzrasta na temu očuvanja prirode i zaštite životne sredine. Radovi su izloženi 31.05.2022. godine u prostoriiama Kulturnog Centra i tom prilikom prikazano je oko 150 likovnih radova dece iz Žombolja i Kikinde. Grad Kikinda i Opština Žombolj zahvaljuju svim vaspitačima i svoj deci koja su uzela učešće u ovoj projektnoj aktivnosti.

Održan ekokamp u Žombolju

Jedan od ciljeva koji su Opština Žombolj i Grad Kikinda postavili u okviru prekograničnog projekta “ECOLAKES” jeste podizanje ekološke svesti građana u pograničnom regionu. U funkciji tog cilja projektni partneri sproveli su nekoliko aktivnosti, pri čemu je poslednja u nizu bio dvodnevni ekokamp koji je 11. i 12. juna 2022. godine održan u Žombolju. Učešće je uzelo 40 učenika iz osnovnih škola u Žombolju i Kikindi.

Tokom dva dana učesnici su pohađali radionice i predavanja gde su učili o osnovnim principima održivog razvoja i uticaju čoveka na životnu sredinu. Imajući u vidu da projekat predviđa uređenje specifičnog barskog ekosistema u Žombolju – žomboljska jezera – učenici su na samoj lokaciji istraživali bogatsvo i raznovrsnost tog ekosistema. Pored toga, deca su timski radila na izradi vlastitih projektnih ideja sa ciljem očuvanja životne sredine u lokalnoj sredini.

Rezultat svega nije samo dodatna edukacija i bolja informisanost dece. U podsticajnom ambijentu multikulturalnosti, uz razmenu ideja, diskusiju i druženje, projekat je omogućio i sklapanje prijateljstava koja će biti motor dalje saradnju između dva bratska grada. Upravo to je output kome projekat “ECOLAKES” teži, jer samo on garantuje održivost i visok kvalitet budućih odnosa Kikinde i Žombolja.  

Izložba likovnih radova u Kikindi

U okviru projekta “ECOLAKES”, Grad Kikinda, u saradnji sa Opštinom Žombolj, organizovao je izložbu likovnih radova dece predškolskog uzrasta na temu očuvanja prirode i zaštite životne sredine. Izložba je organizovana na prostoru novoizgrađenog parka/šetališta na “Starom Jezeru” u Kikindi i održana je 25. maja, sa ciljem obeležavanja Evropskog dana parkova. Tom prilikom izloženo je oko 150 likovnih radova iz Žombolja i Kikinde, a njihova originalnost i jezgrovitost veoma dobro odslikavaju osnovne ciljeve projekta “ECOLAKES”.

Grad Kikinda i Opština Žombolj zahvaljuju svim vaspitačima i svoj deci koja su uzela učešće u ovoj projektnoj aktivnosti.

Saradnja partnera na unapređenju i zaštiti životne sredine

U okviru projekta „Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi“ – skraćeno „ECOLAKES“, dana 14.03.2022. godine, održan je prvi u nizu sastanaka između predstavnika partnerskih lokalnih samouprava. Domaćin sastanka bila je Opština Žombolj i na njemu su učešće uzeli zaposleni iz obe gradske uprave koji rade na poslovima zaštite životne sredine.

Cilj sastanka bila je razmena iskustava u ovoj oblasti i upoznavanje sa načinom rada i nadležnostima kolega sa druge strane granice. U tom smislu, diskutovano je o sledećim temama:

 1. Pravni okvir – nacionalna zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine, uz prezentaciju lokalnih akata
 2. Nadležnosti – podela posla između nacionalnih, regionalnih i lokalnih organa vlasti
 3. Finansiranje – lokalni i nacionalni izvori
 4. Organizacija – struktura organa i službi za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou
 5. Aktivnosti i primeri dobre prakse – manifestacije, akcije i slično

Rezultat koji se ovim putem teži postići je uspostavljanje kontinuirane i sistemske saradnje dva partnerska grada u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine (u obimu i na način koji nacionalna zakonodavstva omogućavaju ili podstiču). 

Završeni radovi u Kikindi

Početkom marta 2022. godine okončani su radovi parternog uređenja na delu kompleksa “StarogJezera” u Kikindi. Na taj način stvoren je potpuno novi parkovski prostor, pri čemu je druga, do sada slabokorišćena strana obodnog kanala, postala dostupna građanima Kikinde i svim njenim posetiocima.

Radovi su obuhvatili sledeće:

 • izgradnja pešačkih staza -ukupne dužine oko 700 metara; staze su popločane behaton pločama (siva, žuta i roze boja), uz postavku taktilnih ploča;
 • postavka klupa i drugog urbanog mobilijara – postavljeno 30 klupa i kanti za otpatke
 • izgradnja sistema javnog osvetljenja – postavljeno 47 stubova javne rasvete;
 • instalacija hidranata za zalivanje parka – izgrađena 4 priključka / hidrantana vodovodnu mrežu, uključujući  ipostavku vodovodnih i kanalizacionih instalacija ukupne dužine ≈ 290 m; izvršena postavka česme za vodu;
 • ozelenjavanje–posađeno ukupno 34 vrste lišćarskog i četinarskog drveća i žbunja, uz podizanje travnjaka na površini ≈ 4.250 m2;
 • novi sadržaji za najmlađu populaciju -formiranje brda za sankanje i klizanje tokom zimskog perioda; sadnja “zelenog lavirinta” u obliku sove, simbola Grada Kikinda;

Navedeni radovi trajali su nešto više od četiri meseca i obuhvatili su prostor ukupne površine ≈15.000 m2.Ukupna vrednost izvedenih radova iznosi 33.669.629,08 dinara bez PDV-a.