Intereg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Dokazujemo da granica nije prepreka, već linija koja nas spaja.

Menjajući sadašnjost, čuvamo vlastitu budućnost.

 

 

Grad Kikinda i Opština Žombolj zajedno koračaju na tom putu.

Projektom "Ecolakes" čuvamo životnu sredinu.

Saradnja preko granica.

Čuvamo životnu sredinu.

Aktuelnosti

Projekat "ECOLAKES"

Partneri

ECOLAKES - je projekat koji Opština Žombolj i Grad Kikinda zajednički sprovode u okviru „Intereg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija”.

O projektu

Projekat “Rehabilitacija ekosistema i očuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi”

Galerija

Fotografije

Filmska produkcija

Pregled svih filmova

Video

KIKINDA

Kikinda je multninacionalna i multikonfesionalna sredina i ta činjenica odslikava njen bogat kulturno-istorijski razvoj. Naziv Kikinda prvi put je zabeležen početkom 15. veka i to u obliku Kökényd, dok se na geografskim kartama Kikinda prvi put javlja 1718. godine kao Gross Kikinda. Ovo ime, odnosno Nagykikinda (mađ.) ili VelikaKikinda (srp.), bilo je ime grada sve do 1947. godine. Istorija savremene Kikinde može se u kontinuitetu pratiti počev od sredine XVIII veka kada je područje na kojem se nalazi naseljeno. Prvi naseljenici bili su Srbi, austrijski graničari, a narednih decenija grad i okolna mesta su, pored Srba, naseljavali Nemci, Mađari, Jevreji.